Thursday, November 29, 2012

Wreck it RalphWreck It  Ralph is a story of the nemesis in a computer program who wants to be a hero for a change.

The characters' desires are compelling enough that they drive the story to its proper conclusion.  Except for Ralph, everyone seem to be consistent with their characterization as computer programs.

The film obviously protects the sensibilities of children against violence as typified by the car race.  But the theme generally is about violence brought about by following one's own way at the detriment of others. In the end, it is a question of the real order of things vs. one's own way, or the common good vs. personal good.  Pick your choice.

It also gives emphasis to the beauty of friendships. It is an inspiring movie.

Rating: 3.5/5

Monday, November 19, 2012

Tiktik: the aswang chronicles“Tiktik” ay pelikula ng isang lalaking pumunta sa probinsya ng kanyang katipan at nais makipagbalikan sa kanya.

Di mapagkakaila ang special effects na ginamit sa pelikula na tunay na kabilib-bilib sa ating mga Pinoy, “Kaya pala natin!”  Kaya lamang, sa dami ng palyado sa iskrip, sana’y inayos muna ito bago isipin ang mga palabok ng special effects.  Kung mas malinamnam ang bata sa sinapupunan, bakit iniwan ito ng mga aswang para habulin ang lalaking bida?

Tungkol naman sa mensahe ng pelikula, ano nga ba ang mga aswang na kinatatakutan ng mga tao?  Baka nagiging simbolo ito na halos walang kapangyarihan ang tao upang tupukin ito.  Dito nakakatulong ang pelikula sa pagbibigay ng kapangyarihan sa tao – kaya niyang tupukin ito.  Ngunit kung tunay na diyablo na ang pag-uusapan, baka hindi sapat ang bawang, asin, latigo, at mismong lakas ng tao.  Mayroon pang ibang maaaring makatulong sa kanya kung siya’y mananampalataya.

Pagsusuri: 3/5

Twilight saga: Breaking dawn part 2“Breaking Dawn, part 2” is the last part of the Twilight saga featuring a young girl in love with a vampire who does everything to defend her child from being killed.

I was caught off guard by the events that transpired in the film.  Without spoiling anything, the twist gives the film the acclaim it deserves.

Looking back at all the other episodes, this film, using the backdrop of vampires and wolves, really have something to say about life, love, friendship, and being.  In the context of humanity’s imperfect existence, it is still a beautiful world because it contains one treasured gift given to mankind – the power of love.

Rating: 4/5